Ordförande Marita Sjöberg     070-6741871
Kassör  Ingela Bergare 070-4836710
Medlemsregistret Ingela Bergare  
Sekr      Lennart Aronsson 070-5462840, 0550-60773
     
     
     
Medlemsavgifter för 11/12 150 kr för familj
100 kr för en vuxen
50 kr för barn o ungdomar upp till 18 år
Medlemsavgiften betalas in på bankgiro 5714-9031